9023 ידית מבריק שחור וניקל מבריק

מרווחים בין חורי הברגים במ"מ

169,192,292, 342, 392, 492, 592

9023 ידית מבריק שחור וניקל מבריק

29.90 ₪מחיר
אורך